Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

violator
1886 4a6a 390
violator
3594 cc6a 390
violator
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
violator
Reposted frommangoe mangoe viabooze booze

October 15 2018

violator
3175 53fb 390
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viamotorcycles motorcycles

October 14 2018

violator
#Emily
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
violator
8344 9ba4 390
Reposted fromsouvlaki souvlaki viabooze booze

October 05 2018

violator
6409 8e14
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayourhabit yourhabit
violator
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viayourhabit yourhabit
violator
Reposted fromkonbeto konbeto viaohhh ohhh

September 08 2018

violator
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
violator
3989 7f51 390
Reposted fromtitos2k titos2k viairmelin irmelin
violator
3076 3e5d 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
violator
5328 1d7b 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
violator
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
violator
0134 3711 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
violator
2678 3bee 390
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
violator
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viairmelin irmelin
violator
3826 a7e2 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
violator
3440 8f5e 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl