Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

violator

October 12 2017

violator
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
violator
Ale żadne słowa tego nie opiszą
Co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą
— Kult - Lewe lewe loff
violator
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viaohhh ohhh

October 11 2017

7197 529d 390

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
violator
3407 6fcc 390
Noms
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianoisetales noisetales

October 09 2017

violator
9822 236c 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabooze booze
violator
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viasztukamatorka sztukamatorka
0056 2f7d 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

October 06 2017

violator
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianirvitii nirvitii

August 28 2017

violator
6704 ca8c 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamotorcycles motorcycles
violator
1403 b647 390
Reposted frompapaj papaj viayourhabit yourhabit
violator
2492 a951 390
Reposted fromszaryumysl szaryumysl viairmelin irmelin
violator
7792 0e2b 390
Reposted fromtfu tfu viayourhabit yourhabit
violator
7757 7fe8 390
Reposted frommeem meem vianoisetales noisetales
8443 ea17 390
violator
1853 afce
Reposted fromaletodelio aletodelio vianoisetales noisetales
violator
5556 9b03 390
tram memes
Reposted fromshimapan shimapan viayourhabit yourhabit
violator
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl