Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

violator
0527 4246 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapsychedelix psychedelix

January 21 2020

violator
Remember
Reposted frommangoe mangoe vianoxeo noxeo
violator
4885 fd59 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viauska12115 uska12115
violator
Reposted fromzelbekon zelbekon viaTabsla Tabsla
violator
9657 8457
Reposted fromwentyl wentyl viakirstenow kirstenow
violator
3476 6479 390
Reposted fromhrafn hrafn viatickimicki tickimicki
violator
Reposted fromDennkost Dennkost viashikaji shikaji

January 19 2020

violator
6179 d084 390
Reposted fromCattleya Cattleya vianoisetales noisetales
violator
5996 d39d 390
Reposted fromMlleEni MlleEni vianoisetales noisetales

January 18 2020

violator
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viamartrol martrol

January 17 2020

violator
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
violator
1389 90c4 390
Reposted fromfeegloo feegloo viasatyra satyra
violator
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
violator
0609 0e41 390
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra
violator

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viatak-niewiele tak-niewiele
violator
Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. Dlatego... Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatak-niewiele tak-niewiele
violator
5881 286f 390
Reposted fromtichga tichga viasatyra satyra
violator
1109 734a
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasatyra satyra
violator
8408 f105 390
Reposted fromZircon Zircon viasatyra satyra
violator
9103 bb1a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl